Horoscope365

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 1 ต.ค. 2565

ตรวจหวย
หัวข้อที่น่าสนใจ

ตรวจผลสลากด้วยความแม่นยำจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล โดยเฉพาะ “ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1″ งวดล่าสุด ผู้ถือสลากกำลังรอลุ้นว่าจะออกเลขอะไร สามารถติดตามเลขผลรางวัลที่ออก และ ตรวจหวย 1 ต.ค. 65” งวดล่าสุด รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และทุกรางวัล รวดเร็วก่อนใครได้ที่นี่

ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตุลาคม 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
484669

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท
206 996

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท
278 194

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท
50

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
484668  484670

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
887120  368765  954205  086250  514029

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
548651  559043  054843  230257  710308
222817  758205  693280  719678  046664

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
520723  794872  629353  835373  330123
039088  520325  501973  396894  547201
422145  095583  690339  444448  259216
702673  912266  357464  095055  415544
101824  421805  561919  850767  245423
140715  006636  070342  576773  377133
666127  431175  979450  614292  458811
401131  861215  471562  556952  609268
068219  884296  762625  415143  299368
726067  067206  736202  588651  049945

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
388236  857020  505493  153664  433205  
361739  768430  898887  465042  871422
321527  874763  863617  733902  704280
124505  283304  683420  881338  608134
315272  304219  411604  829741  375851
807466  705022  673045  239502  510920
601600  433720  625486  628336  046365
299066  284966  492482  377646  432141
536435  582013  655085  290988  490770
133877  732091  491638  083500  445334
822536  784182  784650  846431  811025
001112  744080  403991  086433  020911
932469  073396  709718  862273  972900
770883  396028  414989  659029  568587
141072  473253  692336  080695  127906
882588  552043  498161  989306  541791
769993  523153  999717  766536  924165
821250  701685  768114  452740  012413
245206  105991  802433  730560  577121
200150  097665  236756  990387  877258

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถขอรับเงินรางวัลได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก (สำหรับงวดนี้จะนับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) หากพ้นกำหนด 2 ปี จะไม่สามารถขอรับเงินรางวัลได้ โดยทางกองสลากจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

เงื่อนไขการตรวจหวยหรือผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

(ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)

สลาก 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับ ฉบับละ 80 บาท ถ้าจำหน่ายหมด กำหนดเงินรางวัลต่อชุด ดังนี้

สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท

 • เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลาก

เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ

 • ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด

ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน

 • ขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี

ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับแต่วันออกรางวัลสลาก หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

 • ต้องชำระค่าอากรแสตมป์

ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

กระบวนการรับเงินรางวัล

 • เวลาในการรับเงินรางวัล 15 นาที
 • รับเงินรางวัลไม่เกิน 10 ฉบับ  30 นาที
 • รับเงินรางวัลที่ 1 สลาก 1 ฉบับ 48นาที
 • รับเงินรางวัลไม่เกิน 1,000 ฉบับ 2 ชั่วโมง
 • รับเงินรางวัลไม่เกิน 2,500 ฉบับ การจ่ายเงินรางวัลโดยการโอนเงิน
  (โอนเงินรางวัลต่างธนาคารได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ)
 • รับเงินรางวัลไม่เกิน 10 ฉบับ 40 นาที
 • รับเงินรางวัล ไม่เกิน 1,000 ฉบับ

 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมารับรางวัล

 • สลากที่ถูกรางวัลพร้อมลงชื่อหลังสลาก
 • บัตรประชาชน

ขั้นตอนการรับรางวัล

 • ติดต่อสอบถามและรับบัตรคิว
 • รับเงินรางวัลและชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษี

การตรวจหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล หากท่านใดตรวจเเล้วถูกรางวัล กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กองสลากอีกครั้งนะคะ เพื่อความถูกต้อง ท่านสามารถเข้าชมรายระเอียดต่างๆได้ที่เว็บ horoscope365 ของเราได้แล้ววันนี้