Horoscope365

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร เสริมมงคล ต้อนรับปีเถาะ  !!

พระธาตุศรีจอมทอง
หัวข้อที่น่าสนใจ

การเดินทางไปนมัสการพระธาตุประจำปีเกิด ของ 12 ปีนักษัตร เป็นความเชื่อแต่เดิมหนึ่งครั้งในชีวิตควรหาโอกาสไปไหว้ให้จงได้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้รับอานิสงส์ทำให้อายุยืนนาน และเชื่อว่าดวงวิญญาณหลังความตายจะได้กลับไปสถิตอยู่  แต่ละปีนักษัตรจะมี อยู่ จังหวัดไหนบ้าง ตามมาดูกันเลย 

ความเป็นมาของพระธาตุประจำปีเกิด

ความเป็นมาของพระธาตุประจำปีเกิด
ความเชื่อในเรื่องพระธาตุประจำปีเกิด ไม่ใช่หลักปฏิบัติที่ปรากฏในคำสอนทางศาสนา

ความเชื่อในเรื่องพระธาตุประจำปีเกิด ไม่ใช่หลักปฏิบัติที่ปรากฏในคำสอนทางศาสนา แต่เป็นคติความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณ โดยในบันทึกพื้นเมืองเขียนไว้ว่า ก่อนดวงวิญญาณจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา จะมี “ตั๋วเปิ้ง” หรือสัตว์ประจำนักษัตรนำดวงวิญญาณมาพักไว้ในเจดีย์เรียกว่า “ชุธาตุ” เมื่อถึงเวลาดวงวิญญาณก็ย้ายไปสถิตที่กระหม่อมของผู้เป็นบิดา 7 วัน ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ครรภ์ของมารดา และเมื่อเสียชีวิตลง ดวงวิญญาณก็จะกลับไปอยู่ที่เจดีย์เคยจากมาตามเดิม 

ปีชวด หรือปีหนู

พระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ตั้งอยู่ในอำเภอจอมทอง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 58 เมตร สันนิษฐานว่า เป็นวัดสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นวัดประดิษฐาน พระทักษิณโมลีธาตุ หรือกระดูกกระหม่อมเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปีฉลู หรือปีวัว

พระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง เป็นวัดไม้สวยงามและเก่าแก่แต่ยังสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย ประจำปีฉลู เพราะเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู ประดิษฐานพระเกศาธาตุ นิยมไปกราบสักการะเป็นอย่างมาก

ปีขาล หรือปีเสือ

วัดพระธาตุช่อแฮตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย โดยมีองค์ช่อแฮซึ่งเป็นเจดีย์ เชียงแสน ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุข้อศอกข้างซ้าย ในทุกปีจะมีประเพณีการไหว้พระช่อแฮ ซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน

ปีเถาะ หรือปีกระต่าย

วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน ตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน โดยองค์สร้างขึ้นในสมัยเจ้าพระยาการเมือง ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย

ปีมะโรง หรือปีงูใหญ่

วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ภายในมีพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 700 

ปีมะเส็ง หรือปีงูเล็ก

ปีระกา หรือปีไก่
พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา ประดิษฐานพระแท่นวัชรอาสน์ ตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย

พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา ประดิษฐานพระแท่นวัชรอาสน์ ตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย แต่ด้วยความไกลคนโบราณจึงอนุโลมให้สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดเจ็ดยอด ในจังหวัดเชียงใหม่แทน เป็นวัดสร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น เป็นเจดีย์พุทธคยา แบบอินเดีย 

ปีมะเมีย หรือปีม้า

ตามความเชื่อแต่เดิม พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียคือ เจดีย์ชเวดากอง ในประเทศเมียนม่าร์ แต่หากไม่สะดวกเดินทางไกล คนที่เกิดปีมะเมียสามารถเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุเมืองตากได้ เนื่องจากพระครูพิทักษ์ได้จำลองแบบมาจาก เจดีย์ชเวดากอง แล้วครอบทับองค์เดิมไว้ ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ

ปีมะแม หรือปีแพะ

พระธาตุดอยสุเทพ นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังประจำปีมะแมอีกด้วย เป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสน ภายในประดิษฐานพระบรมธาตุเคยเกิดปราฏิหาริย์แยกออกเป็น 2 องค์ ซึ่งอีกองค์ประดิษฐานอยู่ที่วัดบุปผาราม

ปีวอก หรือปีลิง

เป็นพระประจำวันเกิดองค์เดียวที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนสองฝั่งแม่น้ำโขง ภายในประดิษฐานพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก)

ปีระกา หรือปีไก่

ปีระกา หรือปีไก่
วัดพระธาตุหริภุญชัย ตั้งอยู่ในตัวเมืองลำพูน ภายในประดิษฐาน พระบรมธาตุ

วัดพระธาตุหริภุญชัย ตั้งอยู่ในตัวเมืองลำพูน ภายในประดิษฐาน พระบรมธาตุส่วนกระหม่อม หน้าอก นิ้วพระหัตถ์ พระเกศาธาตุที่บรรจุอยู่ในโกศทองคำ

ปีจอ หรือปีหมา

ในทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า วัดพระเกศแก้วจุฬามณี ประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นพระธาตุประจำปีจอ แต่เนื่องจากคนเราไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ จึงให้คนเกิดปีจอนมัสการพระเจดีย์วัดเกตการาม ในจังหวัดเชียงใหม่แทน ในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเกตการาม จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวเชียงใหม่ในอดีตอีกด้วย

ปีกุน หรือปีหมู

พระธาตุดอยตุงที่วัดมหาชินธาตุเจ้า ประดิษฐานอยู่บนยอดดอย สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2,000 เมตร สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล พระบรมธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า)

พระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 นักกษัตรล้วนเสริมความเป็นมงคล

พระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 นักกษัตร ส่วนใหญ่จะประดิษฐานอยู่ในภาคเหนือ เนื่องจากเป็นความเชื่อแต่เดิมของชาวล้านนา และเป็นกุศโลบายของคนโบราณ ให้ผู้คนออกเดินทางไปนมัสการ เพราะการเดินทางสมัยก่อนถือเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อเดินทางไปถึงจึงก่อเกิดเป็นความปิติยินดีทางใจ และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง แต่ถึงแม้ว่าสมัยนี้การเดินทางจะสะดวกสบายมากขึ้น ใครที่อยากเสริมมงคลแก่ชีวิต ก็ตามไปนมัสการพระธาตุประจำวันเกิดของตัวเอง สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดี สามรถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ที่เว็บ horoscope365.net