Horoscope365

การวิเคราะห์ ชื่อ นามสกุล ตามหลักศาสตร์แห่งการ ดูดวง

หลักทักษาปกรณ์
หัวข้อที่น่าสนใจ
วิเคราะห์การตั้งชื่อ
หลักการวิเคราะห์ ชื่อ นามสกุล คือ ศาสตร์อีกสาขาหนึ่งในปัจจุบันที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

หลักการวิเคราะห์ ชื่อ นามสกุล สิ่งเหล่านี้ คือ ศาสตร์แห่งการ ดูดวง อีกสาขาหนึ่งในปัจจุบันที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรียงนามนั้นจะใช้ทักษาปกรณ์ในการวิเคราะห์ เพื่อหาตัวอักษร และพยัญชนะต่าง ๆ ภายในชื่อค้นหาภูมิทักษาในตัวอักษร ส่วนการ ดูดวง หรือทำนายชื่อจะใช้เลขศาสตร์ในการดู โดยเลขศาสตร์ที่ได้ จะนำมาทำนายชื่อของเจ้าของดวงชะตา ในการดูชื่อ นอกจากจะใช้ทักษาปกรณ์และเลขศาสตร์แล้ว ผู้พัฒนายังได้นำเอาหลักอายตนะ 6 รหัสชีวิตและอักษรเทพเจ้า เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกด้วย

การ ดูดวง ตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์

การตั้งชื่อตามหลักนี้ เพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ ส่วนเพศหญิงมักใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ เช่น

หลักทักษาปกรณ์
การ ดูดวง ตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์
  • บริวาร ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย บารมี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพ
  • อายุ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง วิถีความเป็นอยู่ สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน ไม่เครียด กายเป็นสุข ใจเป็นสุข
  • เดช ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชา  กล้าหาญ หนักแน่น เข้มแข็ง
  • ศรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน บ้าน เรือกสวนไร่นา อสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา
  • มูละ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล ประโยชน์ หรือมรดก หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ
  • อุตสาหะ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม แรงจูงใจ ทิฐิมาน
  • มนตรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เจ้านาย และมีผู้ให้การช่วยเหลือ

กำหนดการตั้งชื่อแบบยึดหลักทักษาปกรณ์

หลักทักษาปกรณ์
ทักษาปกรณ์เป็นการตั้งชื่อบุคคลที่นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึด ทักษาปกรณ์ เป็นหลัก ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร , อายุ , เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น ห้าม อักขระวรรค ‘กาลกิณี’ โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีความหมายของคำแปลที่เป็นมงคล ความยาว 2 – 4 พยางค์ มีอักขระในวรรค / ทักษาอื่น ๆ รวมกันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม อายตนะ 6 ดูว่าผลว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

หลักการตั้งชื่อ ดูดวง ตามหลัก เลขศาสตร์

การตั้งชื่อ
หลักการตั้งชื่อ ดูดวง ตามหลัก เลขศาสตร์

หลักการของเลขศาสตร์มีอยู่ว่า ใช้ชื่อที่มีอักษรนำหน้าที่หมายถึงชะตาชีวิต โดยดูดาวที่เป็นดาวดีส่งเสริมเจ้าชะตา เมื่อนำมารวมกับเลขแล้วจะได้เลขดี มีมงคลแก่ตัว เป็นแรงหนุนชีวิตที่ดี ที่สำคัญเลขที่ได้ต้องสอดคล้องกับชะตาของบุคคลนั้น ๆ ด้วย จึงจะได้ผลอย่างแท้จริง เพราะในแต่ละตัวอักษรต่างมีค่าตัวเลข หรือกำลังประจำอักษร เมื่อนำมารวมกันจะได้ค่าต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายต่างกัน หลักการนี้จึงถูกนำมาใช้ประกอบในการตั้งชื่อและนามสกุลอยู่เสมอ ๆ ดังนั้นนอกจากการใช้หลักเลขศาสตร์ช่วยให้ได้ชื่อแล้วก็ต้องใช้ร่วมกับหลักของการตั้งตามหลัก ทักษา ประกอบด้วย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

แนะนำหลักการตั้ง ชื่อ และ นามสกุล ตามตำรา ดูดวง

  1. ดู “ชื่อตัว” คือเมื่อท่านได้เลขเท่าใดจะสามารถบอกได้ว่าพื้นดวงของท่านนั้นมีโชควาสนา หรือมีฐานนิสัยอย่างไร

          2. ดู “ชื่อตัว” บวกกับ “นามสกุล” เมื่อได้เลขกับชื่อตัวแล้ว ให้นำเลข ชื่อตัว มาบวกรวมกับ นามสกุล จะดูได้ว่า ภาพรวมชะตาชีวิตของท่านจะได้ดีมีสุข หรือเป็นตายร้ายดีอย่างไร

หลักเลขศาสตร์
แนะนำหลักการตั้ง ชื่อ และ นามสกุล ตามตำรา ดูดวง

ดังนั้นการจะรู้ภาพรวมของชะตาชีวิตเหล่านี้ จึงจำเป็นต้อง ดูดวง ทั้ง “ชื่อตัว” และ “นามสกุล” บวกรวมกันเป็นสำคัญ ซึ่งถ้าหากชื่อตัว ได้เลขดีแต่เมื่อบวกรวมกับนามสกุลแล้วได้เลขไม่ดี ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ และอาจจะแก้เคล็ดด้วยการ “เติม” หรือ “ลด” ตัวสะกดตัวการันต์ในชื่อหรือนามสกุลเพื่อให้บวกได้เลขที่ดีก็สามารถทำได้เช่นกัน

วิเคราะห์ผล ดูดวง ตามศาสตร์การตั้งชื่อบุคคล

วิเคราะห์ผลดูดวง
วิเคราะห์ผล ดูดวง ตามศาสตร์การตั้งชื่อบุคคล

ศาสตร์การตั้งชื่อบุคคลมีอยู่หลายศาสตร์ แต่การตั้งชื่อมงคลที่นิยมมักอ้างอิงกับหลักของทักษาปกรณ์มากที่สุด เสริมด้วยตำราที่นิยมใช้กันคือ เลขศาสตร์ , อายตนะ – มหายตนะ เมื่อการเลือกหลายศาสตร์หลายตำรามาร่วมกัน กฎเกณฑ์เงื่อนไขก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นการตั้งชื่อบุคคลจะยึดหลักตามความเหมาะสมของผู้ตั้งเองเป็นหลัก และถ้าหากคุณที่แพลนในการจะตั้งชื่อ ก็สามารถเช็คมารูปแบบในบทความของเราได้เสมอนะคะ