Horoscope365

ตัวอักษรเลขทะเบียนมงคลตามวันเกิด ตัวไหนที่ช่วยเสริมบารมีได้ดีจริง..?

ตัวอักษรเลขทะเบียนมงคลตามวันเกิด
หัวข้อที่น่าสนใจ

เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ตัวเลขและตัวอักษรที่ผู้คนนิยมดูกันมากก็คือการดูตัวเลขตามวันเกิด เพราะมีความเชื่อว่าคนเกิดวันต่าง ๆ จะมีดวงไม่เหมือนกัน ดังนั้นใครอยากได้เลขทะเบียนมงคลถูกโฉลกกับวันเกิดของตัวเองโดยเฉพาะสามารถตรวจสอบดูตัวเลขได้เลย

ตัวอักษรเลขทะเบียนมงคลตามวันเกิด
เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ตัวเลขและตัวอักษรที่ผู้คนนิยมดูกันมากก็คือการดูตัวเลขตามวันเกิด

คนเกิดวันอาทิตย์

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ สามารถเลือกได้ดังนี้

 • ห้ามใช้ตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ เนื่องจากเป็นกาลกิณี
 • ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 6 และเลข 3
 • สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีเขียว
 • สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ได้แก่ สีฟ้า สีน้ำเงิน
 • ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 6

คนเกิดวันจันทร์

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันจันทร์ สามารถเลือกได้ดังนี้

 • ห้ามใช้สระทั้งหมดเนื่องจากเป็นอักษรกาลกิณี (เว้นไม้หันอากาศและตัวการันต์) ซึ่งรวมถึงอักษร อ
 • ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 1 และเลข 5
 • สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีดำ
 • สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันจันทร์ได้แก่ สีแดง
 • ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 1

คนเกิดวันอังคาร

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันอังคาร สามารถเลือกได้ดังนี้

 • ห้ามใช้ตัวอักษร ก ข ค ฆ ง เนื่องจากเป็นกาลกิณี
 • ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 2 และเลข 1
 • สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีเหลือง
 • สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันอังคารได้แก่ สีขาว สีครีม
 • ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3

คนเกิดวันพุธ(กลางวัน)

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) สามารถเลือกได้ดังนี้

 • ห้ามใช้ตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ เนื่องจากเป็นกาลกิณี
 • ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 3 และเลข 8
 • สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีเหลือง
 • สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ สีส้ม สีทอง
 • ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3

คนเกิดวันพุธ(กลางคืน)

ตัวอักษรมงคล
เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) สามารถเลือกได้ดังนี้

 • ห้ามใช้ตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เนื่องจากเป็นกาลกิณี
 • ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 5 และเลข 4
 • สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีขาว
 • สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ได้แก่ สีส้ม สีทอง
 • ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 3 กับ 5

คนเกิดวันพฤหัสบดี

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี สามารถเลือกได้ดังนี้

 • ห้ามใช้ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น เนื่องจากเป็นกาลกิณี
 • ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 7
 • สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีดำ สีม่วง สีน้ำเงิน
 • สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีได้แก่ สีส้ม

คนเกิดวันศุกร์

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันศุกร์ สามารถเลือกได้ดังนี้

 • ห้ามใช้ตัวอักษร ย ร ล ว เนื่องจากเป็นกาลกิณี
 • ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 7 และเลข 8
 • สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีชมพู แดง
 • สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันศุกร์ได้แก่ สีดำ
 • ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 8

คนเกิดวันเสาร์

ทะเบียนรถมงคล
ตัวเลขและตัวอักษรคือศาสตร์ที่ท่านสามารถนำมาปรับใช้

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันเสาร์ สามารถเลือกได้ดังนี้

 • ห้ามใช้ตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เนื่องจากเป็นกาลกิณี
 • ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6
 • สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีน้ำเงิน
 • สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันเสาร์ได้แก่ สีเขียว สีแสด
 • ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 4

ตัวเลขและตัวอักษรคือศาสตร์มีวิธีให้คิดอย่างหลากหลาย

อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณ และการขับรถบนท้องถนน สิ่งสำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องดวงหรือตัวเลข แต่เป็นการขับรถอย่างไม่ประมาทและระมัดระวังต่างหาก เพราะฉะนั้นแล้ว เราขอแนะนำว่าเมื่อได้เลขทะเบียนมงคลมาแล้วทำให้สบายใจอย่าลืมขับรถให้ปลอดภัยด้วยเช่นกันท่านสามารถติดตามสาระดีๆที่น่าสนใจได้ที่เว็บ horoscope365.net