Horoscope365

รวม 11 บทสวดมนต์ บทคาถาศักดิ์สิทธิ์ ใช้ได้ตอนฉุกเฉิน

บทสวดมนต์
หัวข้อที่น่าสนใจ

บทสวดมนต์ Horoscope365 ได้รวบรวมเอาบทสวดมนต์และคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ มาไว้ให้แล้ว ทั้งบทแผ่เมตตา แผ่ส่วนกุศลใด ๆ คาถาสะเดาะเคราะห์ คาถาของคนค้าขาย ปิดจบด้วยคาถาเงินล้านที่เหล่าสายมูจะพลาดไม่ได้

บทสวดมนต์คาถาแผ่เมตตาตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

อะหัง นิททุกโข โหมิ

อะหัง อะเวโร โหมิ

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทสวดมนต์คาถาแผ่เมตตาตัวเอง
บทสวดมนต์คาถาแผ่เมตตาตัวเอง

คาถาและบทสวดมนต์ แผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

คาถาและบทสวดมนต์ แผ่ส่วนกุศล
คาถาและบทสวดมนต์ แผ่ส่วนกุศล

คาถาค้าขายดี ร่ำรวยโชคลาภ

โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง

วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ (ให้เอาใบไม้แช่น้ำใส่ขันไว้แล้วสวดภาวนาด้วยบทสวดมนต์นี้ เลร็จแล้วนำน้ำไปประพรมให้ทั่วร้าน จะทำให้ขายคล่อง )

คาถาใจอ่อน

ปัญจะมังสิระสัง ชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว  ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง (ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตาม จะทำให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนได้ทุกที)

คาถาผูกใจคน

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ  เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ (ใช้สวดบทสวดมนต์นี้ เมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี ใช้เสกกับแป้งหรือน้ำหอมก็ได้)

คาถาแคล้วคลาด

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย  พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย  พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก

วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม (ให้ท่องคาถานี้ 3 จบเวลาต้องการให้แคล้วคลาดในสิ่งใด ๆที่อาจเป็นอันตราย หรือเสี่ยง เช่น ก่อนเดินทางไกลหรือขึ้นเครื่องบิน)

คาถาแคล้วคลาด
คาถาแคล้วคลาด

คาถาป้องกันตัว

ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว  พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ (ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดัง ๆ จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์)

คาถาสะเดาะเคราะห์

นะโมเม โรเตโข สัพพะเทวานัง

สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สัพพะธัมมา

นุภาเวนะ สัพพะสังฆา นุภาเวนะ

พระเคราะหะ จะเทวะดา สุริยัง วันทัง ปะมุญจะกะ สะสิภูมโบ จะเทวานัง

พุทโธ ลามัง ถะวิสสะติ ชีโว สุโก จะ มหาลาถัง สัพพะทุกขัง วินาสสันติ (กราบ 3 ครั้งแล้วกล่าวว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ สวดอย่างนี้ 7 วัน)

คาถาสะเดาะเคราะห์
คาถาสะเดาะเคราะห์

คาถาขับรถปลอดภัย

เมตตัญ จะ สัพพโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะริมานัง (ใช้ภาวนาเพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ไม่หลับใน)

คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)

นาสังสีโม พรหมา จะ มหาเทวา

สัพเพ ยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ นะโม พุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง

วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ

มานีมามะ พุทธัสสะ

สวาโหม สัมปะฏิจฉามิ  (ให้สวด 9 จบ)

คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)
คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)

คาถาโชคลาภ บทสวดมนต์ที่ใช้ได้จริง

นะโม พุทธายะ นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ

เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิติ นะยะปะรังยุตเต (ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ไม่ขัดสน)

.

และนี่คือทั้งหมดบทสวดมนต์และคาถาที่เราได้รวบรวมมาไว้ให้คุณ บอกได้เลยว่าเป็นบทสวดที่พบเจอและใช้ได้จริง เจอสถานการณ์แบบไหนก็หายห่วง ขอขอบคุณ มายโหรา ดูดวงออนไลน์ และสามารถติดตามเรื่องของดวงและโหราศาสตร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่ ดูดวง ทำนายฝัน ตีเลข ไพ่ยิบซี – horoscope365.net