Horoscope365

เปิดปฏิทิน กำหนดการพิธีนวราตรี 2566 วันไหว้บูชาเทพฮินดู วัดแขก สีลม

นวราตรี 2566
หัวข้อที่น่าสนใจ

นวราตรี 2566 กำหนดการชัด ๆ ออกแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ทางเพจ Hindu Meeting (Fan Page) ได้แจ้งกำหนดการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยได้ระบุว่าของงานนวราตรีจะจัด ที่ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เช่นเดิม และจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14-26 ตุลาคม 2566

กำหนดการพิธีนวราตรี 2566
กำหนดการพิธีนวราตรี 2566

โดยแต่ละวันมีกำหนดการพิธี ดังนี้

กำหนดการพิธีนวราตรี 2566

วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) พิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน , เทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพทั้งหลายที่ประดิษฐานภายในวัด เพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี 2566

 • พิธีเช้า 09.00 น.
 • พิธีเย็น 16.00 น.

วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี 2566

 • พิธีเช้า 09.00 น. บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
 • พิธีเย็น 16.00 น. บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
 • เวลาประมาณ 18.30 น. อัญเชิญธงสิงห์ขึ้นเสา

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา

 • พิธีเช้า 09.00 น.
 • พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
 • พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา

 • พิธีเช้า 09.00 น.
 • พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
 • พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี

 • พิธีเช้า 09.00 น.
 • พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
 • พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี

 • พิธีเช้า 09.00 น.
 • พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
 • พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี

 • พิธีเช้า 09.00 น.
 • พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
 • พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีและองค์พระศิวะมหาเทพ

 • พิธีเช้า 09.00 น. (พิธีอภิเษกสมรส)
 • พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น. (พิธีบูชาพระแม่นั่งชิงช้า)
 • พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น. (พิธีบูชาพระแม่นั่งชิงช้า)

วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิธีบูชาพระแม่ปางบูชาองค์พระศิวลึงค์

 • พิธีเช้า 09.00 น.
 • พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
 • พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี

 • พิธีเช้า 09.00 น.
 • พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
 • พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

งานแห่ประเพณี เนื่องในวันวิชัยทัสมิ ประจำปี 2566 โดยขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในเวลาประมาณ 19.30 น. เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิธีอัญเชิญธงสิงห์ลง และพิธีอาบน้ำคณะพราหมณ์และคณะคนทรง โดยพิธีเริ่ม 17.00 น. ซึ่งหลังจากเสร็จพิธี คณะพราหมณ์จะผูกข้อมือด้วยสายสิญจน์ที่ทำพิธีมาแล้วให้แก่สานุศิษย์ทุกท่านฟรี

.

พิธีนวราตรี คืออะไร ?

นวราตรี (Navaratri) และงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัสมิ เป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ มีการจัดงานในทุก ๆ ปีในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคม เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลในศาสนาฮินดูที่อุทิศเพื่อการสักการบูชาประจำปีแด่พระแม่ทุรคา คำว่า นวราตรี หมายถึงคำว่า ‘เก้าคืน’ โดยในภาษาสันสกฤต ในช่วงเก้าคืนนี้จะมีการบูชาพระแม่ทุรคาและพระแม่ปารวตีในภาคปางต่าง ๆ ทั้งหมด 9 ปาง และในวันสุดท้าย คือ วันที่สิบมักจะเรียกว่าเป็นวันวิชยาทศมี หรือ “ทศหรา” ซึ่งเป็นวันที่สำคัญสุดของเทศกาลนี้ และมีการเฉลิมฉลองทั่วไปทั้งประเทศอินเดีย

พิธีนวราตรี คืออะไร ?
พิธีนวราตรี คืออะไร ?

ในประเทศไทยเองก็มีการจัดงานเทศกาลนวราตรีขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะมีหลายคนที่นับถือและบูชาองค์เทพของฮินดูไม่น้อย นั่นทำให้เทศกาลนี้จะหนาแน่นไปด้วยเหล่าคนศรัทธา และจัดขึ้นทุกปีช่วงเดือนตุลาคม ณ วักแขก สีลม

พิธีนวราตรี 2566 วันไหว้บูชาเทพฮินดู วัดแขก สีลม
พิธีนวราตรี 2566 วันไหว้บูชาเทพฮินดู วัดแขก สีลม
พิธีนวราตรี 2566 วันไหว้บูชาเทพฮินดู วัดแขก สีลม
พิธีนวราตรี 2566 วันไหว้บูชาเทพฮินดู วัดแขก สีลม

.

ดูดวง ทำนายฝัน ตีเลข ไพ่ยิบซี (horoscope365.net)