Horoscope365

บทสวดและคาถาเมตตามหานิยม ค้าขาย ประจำวันเกิด จันทร์ – อาทิตย์

หัวข้อที่น่าสนใจ

คาถาเมตตามหานิยม ค้าขาย เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ประกอบธุรกิจค้าขายจะเพิ่งพาแค่กำลังใจกับกำลังกายอย่างเดียวไม่พอแล้ว สายมูเงี่ยหูฟังด่วน! เพราะวันนี้เรามีคาถาเมตตามหานิยม เฉพาะค้าขายประจำวันเกิดมาให้ จะเปิดร้านหรือประกอบธุรกิจค้าขายแบบไหน ก็ปัง! พลุแตก เพียงท่องบทสวดคาถาบูชาพระประจำวันเกิด เท่านี้ก็เปิดดวงรับโชคลาภแบบสบาย ๆ แล้ว

คาถาเมตตามหานิยม ค้าขาย บูชาพระประจำวันเกิดวันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ

ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง

ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย

พราหะมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสนา ฯ

พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ 

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันจันทร์
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ คือ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันอังคาร

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ 

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันอังคาร
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคนเกิดวันอังคาร คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันพุธ (กลางวัน)

สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยังอาณักเขตตัมหิ

สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันพุธ (กลางวัน)
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) คือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

คาถาเมตตามหานิยม ค้าขาย สำหรับบูชาพระประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน)

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ

กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ

สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ

สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ

กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ

สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติฯ 

คาถาเมตตามหานิยม ค้าขาย สำหรับบูชาพระประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน)
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) คือ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มหาสัตตังวเนจรา

จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง ฯ 

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ พระพุทธรูปปางสมาธิ

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันศุกร์

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเนหิ จัณเฑหิ สะทา

กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนัง มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสหิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ 

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันศุกร์
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ คือ พระพุทธรูปปางรำพึง

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ

ปาณัง ชีวิตาโวโรเปตา เตน สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ คัพภัสสะ ฯ

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดวันเสาร์
พระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ คือ พระพุทธรูปปางนาคปรก

.

สำหรับสายมูที่เปิดธุรกิจหรือกิจการเกี่ยวกับการค้าขาย อย่าลืม! ท่องคาถาหรือบทสวดมนต์เมตตามหานิยม ค้าขาย เพราะไม่เพียงจะทำให้การค้าขายคล่องมือและราบรื่น แต่ยังช่วยเรื่องการเสริมดวงชะตา โชคลาภอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจาก มายโหรา ดูดวงออนไลน์ และสามารถติดตามเรื่องของดวง โหราศาสตร์และหวยได้ที่ ดูดวง ทำนายฝัน ตีเลข ไพ่ยิบซี – horoscope365.net