Horoscope365

พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย เปิดให้เข้าชมฟรี 1 – 16 กันยายนนี้เท่านั้น

พระวิหารกรุงเทพ
หัวข้อที่น่าสนใจ

พระวิหารกรุงเทพ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) เปิดให้จองเข้าร่วมงานโอเพ่นเฮ้าส์ พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย ที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ผ่านมา พร้อมเปิดให้เหล่าสาธารณชนเข้าชมฟรีเฉพาะช่วงวันที่ 1 -16 กันยายน 2566 เท่านั้น

พระวิหารกรุงเทพ วิหารแรกแห่งประเทศไทย

อาคารสูงที่มียอดแหลม พื้นที่ขนาด 44,405 ตารางฟุต ตั้งตระหง่านบนถนนเพชรบุรีที่สร้างความสงสัยให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาด้วยสถาปัตยกรรมที่สะดุดตา นับแต่วันเริ่มก่อสร้างในปี 2019 หรือ 4 ปีที่ผ่านมา วันนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ในนามของ “ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย” (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) พร้อมเผยความงดงามให้ได้ยลโฉมโดยสมบูรณ์ของ “พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย” พระวิหารแห่งแรกในประเทศไทย และนับเป็นแห่งที่สามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พระวิหารกรุงเทพ วิหารแรกแห่งประเทศไทย
พระวิหารกรุงเทพ วิหารแรกแห่งประเทศไทย

ความสวยงามของพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

พระวิหารกรุงเทพ เป็นพระวิหารเปิดดำเนินการแห่งที่ 185 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นอกจากสถาปัตยกรรมภายนอกของอาคารที่โดดเด่นด้วยรูปทรงและยอดแหลมทั้ง 9 แฝงคติความเชื่อเรื่องการเชื่อมต่อกับเบื้องบน แบบอาคารของพระวิหารนี้ยังรักษาแบบแผนเรื่องลวดลายและสีที่พบได้ในสถาปัตยกรรมไทย ทั้งอาคารจึงเต็มไปด้วยลวดลายซ้อนทับรูปทรงข้าวหลามตัดหลายรูป มีส่วนประกอบของดอกบัวและลายก้างปลาที่ชวนให้นึกถึงใบลานสานที่ใช้ในงานศิลปหัตถรรมแบบดั้งเดิมของไทย อีกทั้งยังผสมผสานลายฉลุบนยอดแหลมและหน้าต่าง

ความสวยงามของพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย
ความสวยงามของพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ทางด้านรูปทรงข้าวหลามตัดและดอกบัวที่ปรากฏอยู่ทุกส่วนภายในอาคาร สื่อถึงความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ และความตื่นรู้ทางวิญญาณ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าที่นี่คือสวรรค์และแผ่นดินโลกมาบรรจบ ช่วยให้ผูกมัดกับบรรพชน ครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวเป็นนิรันดร์

ภายในพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ภายในอาคารพระวิหารนั้น ได้รับการตกแต่งด้วยไม้กฤษณาสลักลายดอกราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศไทยตัวลายจะเป้นการหล่อประกอบทองสัมฤทธิ์ในจุดต่าง ๆ การออกแบบพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยแห่งนี้จึงนับเป็นการสร้างสรรค์ที่พิถีพิถัน ก็เพื่อแสดงถึงการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมศาสนจักร สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมไทยที่ส่งผ่านองค์ประกอบของเส้นทรงแสงเงาให้สะท้อนถึงสัญลักษณ์ของดวงประทีบแห่งศรัทธาอีกด้วยเทพฯ

ภายในพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย
ภายในพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

อาคารเสริมอีกหนึ่งหลังขนาด 91,370 ตารางฟุต เป็นอาคารทางศาสนาเช่นกัน ประกอบด้วยอาคารประชุมทางศาสนา ศูนย์บริการ อาคารเซมินารีและสถาบัน สำนักงานคณะเผยแผ่ และบ้านพัก

โถงบัพติศมา

พิธีรับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการ “จุ่ม” หรือ “ลงน้ำทั้งตัว” เพื่อการปลดบาปและเกิดใหม่ด้วยวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศมาและทรงสอนว่าบัพติศมาจำเป็นต่อการเข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

โถงบัพติศมา
โถงบัพติศมา

ห้องซีเลสเชียล

หลังจากผู้นมัสการได้รับการสอนผ่านห้องรับการสอนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิตและแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ห้องซีเลสเชียล ซึ่งเป็นพื้นที่เงียบสงบสำหรับสวดอ้อนวอนและใคร่ครวญ เป็นห้องของสัญลักษณ์ของสวรรค์เสมือนเข้าสู่การเดินทางของแสงอันสว่างโชติช่วงจากภายในสู่ที่ประทับของพระเจ้า

ห้องผนึก

ห้องพิธีกรรมสำหรับคู่สามีภรรยาที่ผูกมัดกันและกับพระบิดาบนสวรรค์ผ่านพันธสัญญาอันเป็นนิจนิรันดร์ วิสุทธิชนยุตสุดท้ายเชื่อว่าการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงที่ผ่านพิธีกรรมที่นี่ไม่เพียงผูกมัดความสัมพันธ์สำหรับชีวิตนี้แต่สำหรับนิรันดรด้วย และเด็กที่เกิดในการแต่งงานนี้จะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันกับครอบครัวตลอดไป ดั่งเงาสะท้อนของกระจกสองบานภายในห้องพิธีที่สะท้อนต่อเนื่องกันไม่จบสิ้น

ห้องผนึก
ห้องผนึก

พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย เปิดให้เข้าชมฟรี 1 – 16 กันยายนนี้

เนื่องจากพระวิหารกรุงเทพ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการนมัสการซึ่งเรารับศาสนพิธีที่จำเป็นและทำพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ในนั้น สมาชิกของศาสนจักรถือว่าพระวิหารเป็นบ้านของพระผู้เป็นเจ้า เพราะความศักดิ์สิทธิ์นี้และพันธสัญญาที่ทำ เฉพาะสมาชิกของศาสนจักรที่มีใบรับรองพระวิหารเป็นปัจจุบันเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าพระวิหารได้ สมาชิกจะได้ใบรับรองพระวิหารเมื่อพวกเขารักษาพระบัญญัติที่กำหนดไว้อย่างซื่อสัตย์ และดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย เปิดให้เข้าชมฟรี 1 - 16 กันยายนนี้
พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย เปิดให้เข้าชมฟรี 1 – 16 กันยายนนี้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ได้จัด Open House พระวิหารกรุงเทพฯ รอบสาธารณชนในวันที่ 1-16 กันยายน 2566 ทุกคนเรียนรู้และเข้าเดินชมพระวิหารในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ได้ เพื่อสัมผัสความรู้สึกแบบสวรรค์บนแผ่นดินโลกและความพิเศษที่มีอยู่ในพระวิหาร ซึ่งหลังจากพิธีอุทิศในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 นี้ การเข้าพระวิหารจะสงวนไว้สำหรับสมาชิกของศาสนจักรเท่านั้น

สำหรับประชาชนทั่วไปและต่างศาสนาสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 -16 กันยายน ยกเว้นวันอาทิตย์  โดยลงทะเบียนเพื่อจองการเดินชม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่  BangkokTemple.ChurchofJesusChrist.org

.

สามารถติดตามบทความที่น่าสนใจเรื่องอื่น ๆ ได้ที่ ดูดวง ทำนายฝัน ตีเลข ไพ่ยิบซี (horoscope365.net)